Studenti

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE SEMESTRUL II

FacultateaAn IAn II

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine

FABIZ_FR FABIZ_EN -

Facultatea de Business si Turism

BT_BR si BT_EX -

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

CSIE_E_I CSIE_ALG CSIE_E_II

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

CIG_E_I, CIG_RES_08 si CIG_EN -

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata

ETA_E_I -

Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

EAM_E_I -

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori

FABBV_RO si FABBV_EN -

Facultatea de Management

MAN_E_I -

Facultatea de Marketing

MRK_E_I MRK_E_II

Facultatea de Relatii Economice Internationale

REI_E_I -

BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE-SEMESTRUL I

FacultateaAn IAn II

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine

FABIZ_E_I -

Facultatea de Business si Turism

BT_BR si BT_EX -

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

CSIE_E_I CSIE_E_II

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

CIG_E_I si CIG_EN -

Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata

ETA_E_I -

Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

EAM_E_I -

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori

FABBV_RO si FABBV_EN -

Facultatea de Management

MAN_E_I -

Facultatea de Marketing

MRK_E_I -

Facultatea de Relatii Economice Internationale

REI_E_I -